logo tekst4

Doorvoeld Bewegen is een bewegings-leermethode die mensen heraanleert om écht energiezuinig te functioneren. Het is ervaringsgericht leren basishoudingen (lig, zit, stand) aan te nemen en vol te houden alsook de transitie tussen dezen. Vooral de oprichting en het opgericht zijn krijgt veel aandacht.

Doorvoeld bewegen is een methode die lichaam en hoofd aanspreekt met behulp van voor(ver)beelding (motor imagery) en ervaringsgerichte beweegopdrachten om op die manier tot een verbeterde functie te komen. Het doet beroep op neuroplasticiteit o.a. door priming van het brein om een hernieuwde oprichting (lichaamshouding) en bewegingscoördinatie bij te brengen. Zo wordt eerst de neurologische bereidheid gecreëerd alvorens over te gaan tot musculaire aansturing van oprichting en beweging. We laten m.a.w. de hersenen de beweging voorbereiden om een beter en soepeler bewegingspatroon te verkrijgen.

Doorvoeld bewegen helpt een dynamisch lichaamsgevoel bij te brengen om bewegingen te kunnen maken met een maximale efficiëntie. Bij iedere houding en beweging wordt een ideale samenwerking gezocht tussen het neurologisch aansturen van het lichaam en de lichaamstensegriteit (biotensegrity).

Naast motor imagery worden non verbale cues aangeboden om tot een heraanleren van de lichaamsmotoriek te komen.

Doorvoeld Bewegen geeft de personen met stoornissen van het houdings-en bewegingsapparaat een kans om terug aan te grijpen met beweegpatronen die toereikend zijn of zelfs overschot hebben om een ganse dag te kunnen functioneren. De mate waarin verworven motorische basissequenties geïntegreerd raken in complete motorische patronen bepalen mee de outcome van het leerproces. Het beoogde effect op termijn is een functioneren waarin geleidelijkheid en dosering van de bewegingen op een soepele, elegante manier voorop staat.

Deze bewegingstherapie is voor verschillende patiëntengroepen geschikt: • voor mensen met burnout, ME, CVS/CFS, fibromyalgie, spasmofilie, postvirale vermoeidheid, post whiplash syndroom, chronische hyperventilatie en spastisch colon. • voor mensen met chronisch rug- en neklijden, hoofdpijnen en kaakproblematiek. • voor mensen met parkinsonisme en andere chronisch neurologische aandoeningen.

De sessies worden individueel aangeboden. Tijdens deze wekelijkse sessies van 60 minuten krijgt men ook instructies om thuis verder aan de slag te gaan. Na 6 weken evalueren we de vooruitgang die geboekt is, na 12 weken volgt de eindevaluatie.

 

contactknop